The future is now!

Een zonne-energiepark van de hoogste kwaliteit met een
zo laag als mogelijke investering. Dat is het uitgangspunt !

Cenote Solutions

Het idee achter CENOTE Solutions is simpel, de uitwerking ingenieus. Wie zijn clienten wil bijstaan bij een zorgeloos bouwtraject moet zelf de zaken tot in de puntjes geregeld hebben. De tijd van dure kantoorgebouwen, grote opslagplaatsen en managers die managers managen is voorbij. Daarom CENOTE Solutions.

Bouwen is vooruitzien, calculeren en binnen de deadlines presteren. En juist op deze punten kan CENOTE Solutions haar clienten ondersteunen. Met name op het gebied van logistiek, mankracht en (bouw)management kan CENOTE Solutions haar opdrachtgevers op basis van een ultra low-cost bedrijfsmodel van dienst zijn. Dus voor minder geld, CENOTE Solutions!

Cenote Solutions heeft zich gespecialiseerd is de constructie van zonne-energie parken in heel Europa. Op dit moment werken wij aan een viertal zonne-energie parken. Eén in Polen, één in Wales en twee in Engeland. In totaliteit worden er binnen slechts 10 weken vier parken gebouwd die samen een capaciteit van 34 megawatt kunnen opwekken.

Video